Ditrisol

Created by: Biofaktor

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ditrisol, 80 mg/ml + 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml zawiera:

Sulfametoksazol 80mg

Trimetoprim 20 mg

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Ditrisol służy do leczenia następujących chorób:

u świń:

- odoskrzelowego zapalenia płuc u młodych świń wywołanego przez Bordetella bronchiseptica,

- zapalenia opłucnej wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae,

- zapalenia błon surowiczych spowodowanego przez Haemophilus suis,

- salmonellozy,

- zakaźnego zanikowego zapalenia nosa wywołanego przez Pasteurella multocida i Bordetella spp.,

- zapalenia płuc, zapalenia stawów, zapalenia mózgu i opon mózgowych wywołanego przez Streptococcus spp.,

- zapalenia skóry wywołanego przez Staphylococcus hyicus.

u kur:

- pulorozy wywołanej przez Salmonella Pullorum,

- paratyfusu wywołanego przez Salmonella Typhimurium,

- kolibakteriozy,

- cholery drobiu wywołanej przez Pasteurella multocida,

- nieżytu nosa wywołanego przez Haemophilus gallinarum.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek, wątroby lub dyskrazją.

Nie stosować w stadach kur niosek u których stwierdzono pałeczki Salmonella Enteriditis lub Salmonella Typhimurium.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, kura

 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Dawka wynosi 15-30 mg substancji czynnych/kg masy ciała/dzień, co odpowiada 0,15 – 0,3 ml Ditrisolu na kg m.c. dziennie. Stosować przez 4-7 dni. Podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania masa ciała zwierząt powinna być oszacowana jak najdokładniej.

Spożycie roztworu leczniczego zależy od stanu zdrowia zwierząt. W celu uzyskania prawidłowej dawki należy odpowiednio dostosować stężenie produktu w wodzie.

Dawka produktu
(ml/kg m.c./dobę)

x

Średnia masa ciała (kg) leczonych ptaków

ml produktu

= na X l wody pitnej

Średnie dzienne spożycie wody (l)

Codziennie należy przygotowywać świeży roztwór leczniczy.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne:

Świnia: 5 dni

Kura: 5 dni

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni

Okres ważności po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

07.08.2015

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

Dostępne opakowania:

1000 ml

5000 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

Tel.: + 48 46 8324540

Faks: +48 46 8324539

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Charakterystyka leku