Amotaks 40

Created by: Biofaktor

 NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Amotaks, 40 mg, tabletki dla psów i kotów

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 tabletka zawiera:

Substancja czynna:

amoksycylina                                               40,00 mg

(w postaci amoksycyliny trójwodnej         45,91 mg)

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Psy i koty: stosować we wtórnych infekcjach bakteryjnych w przebiegu chorób wirusowych, oraz       w pierwotnych zakażeniach bakteryjnych układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, skóry i infekcjach pooperacyjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę takie jak: bakterie Gram-dodatnie tlenowe(Bacillus cereus, Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), bakterie Gram ujemne tlenowe(Actinobacillus spp., Borrelia spp., Chromobacter spp., Escherichia coli, Flavobacter spp., Haemophilus spp., Leptospira spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.),bakterie beztlenowe(Clostridium spp.).

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Nie stosować u królików i gryzoni (w tym świnek morskich i chomików).

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U zwierząt wrażliwych możliwe reakcje nadwrażliwości na penicyliny. Rzadko obserwuje się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce        ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot

 

DAWKOWANIE DLA KAZDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Psy i koty: 10 mg amoksycyliny na 1 kg m.c., tj. 1 tabletka na 4 kg m.c., podawać 2 razy dziennie w odstępach 12 godzinnych, przez 7 dni (co odpowiada dawce dobowej 20 mg amoksycyliny na 1 kg m.c., tj. 1 tabletka na 2 kg m.c., przez 7 dni).

Tabletki można podawać z pokarmem.

 

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

30.07.2015

 

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:

Butelki z HDPE z zamknięciem z LDPE z pierścieniem gwarancyjnym zawierające 50 lub 100 tabletek. Butelki pakowane są pojedynczo w pudełka tekturowe. Do każdego opakowania dołączona jest ulotka.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Charakterystyka leku